Projekty: Światłowodowy system precyzyjnego, rozłożonego pomiaru temperatury w komorze silnika oraz w przedziale akumulatorów pojazdów transportu zbiorowego podnoszący poziom bezpieczeństwa

ue ncbr

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Projekt: Światłowodowy system precyzyjnego, rozłożonego pomiaru temperatury w komorze silnika oraz w przedziale akumulatorów pojazdów transportu zbiorowego podnoszący poziom bezpieczeństwa
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o.o.
Kwota całkowita: 28 021 661,76 zł
Kwota dofinansowania: 21 978 195,58 zł

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z eksploatacją zespołów napędowych pojazdów mechanicznych jest monitorowanie ich temperatury. Zagadnienie to jest też szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo, szczególnie w pojazdach transportu zbiorowego. Ponadto, pożary wynikające z przegrzania silnika niosą ze sobą wysokie koszty napraw oraz wyłączają pojazd z użytku na co najmniej kilka tygodni. Przedmiot projektu to nowatorskie rozwiązanie technologiczne, które pozwoli zarówno użytkownikom, jak i producentom pojazdów na precyzyjne monitorowanie temperatury zespołu napędowego. Pozwoli ono na rozłożony pomiar temperatury bezwzględnej całego zespołu napędowego w jego dowolnym punkcie, umożliwiając pracę w trudnych warunkach, zapewniając bezpieczeństwo i optymalizację pracy zespołu napędowego.

Aparatura

Zapytanie ofertowe nr 2020/07/13/1 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i światłowodowych.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 13.07.2020
Wynik
Data publikacji: 20.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/07/13/2 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury do obróbki szkła.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 13.07.2020
Wynik
Data publikacji: 20.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/07/13/3 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury do wytwarzania światłowodowych siatek Bragga na włóknach mikrostrukturalnych.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 13.07.2020
Wynik
Data publikacji: 20.08.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/06/16/1 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy modułu do badań urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych. Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 16.06.2020
Wynik
Data publikacji: 04.08.2020

Wynajem długoterminowy modułu do badań urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych.
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 05.06.2020

Przedłużenie szacowania
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 12.06.2020

Wynajem długoterminowy aparatury do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i światłowodowych.
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 06.07.2020

Wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury do wytwarzania światłowodowych siatek Bragga na włóknach mikrostrukturalnych.
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 06.07.2020

Wynajem długoterminowy aparatury do mikroobróbki termomechanicznej światłowodów specjalnych, w tym mikrostrukturalnych.
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 06.07.2020

Materiały

Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Szacowanie
Data publikacji: 08.01.2020 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Szacowanie
Data publikacji: 22.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 2020/01/17/1 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do prac badawczych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 17.01.2020

Wynik
Data publikacji: 18.02.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/12/30/1 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020Zapytanie ofertowe nr 2020/12/30/1 w ramach ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do prac badawczych.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 30.12.2020

Wynik
Data publikacji: 03.02.2021

Zapytanie ofertowe 2023/01/26/1 - Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji etapu 4 - Materiały niezbędne do badań nad wersją demonstracyjną układu Załączniki: Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Projekt umowy
Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego
Data publikacji: 26.01.2023

Zmiana nr 1
Zapytanie ofertowe 2023/01/26/1 zm. Nr 1 z dnia 27.02.2023
Wykaz zmian z dn. 27.02.2023
Data publikacji ogłoszenia: 27.02.2023

Zmiana nr 2
Zapytanie ofertowe 2023/01/26/1 zm. Nr 2 z dnia 03.03.2023
Wykaz zmian z dn. 03.03.2023
Data publikacji ogłoszenia: 03.03.2023

Wynik
Data publikacji: 19.04.2023

Zatrudnienia

Zapytanie ofertowe nr 2021/10/19/1 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 19.10.2021

Wynik
Data publikacji: 09.11.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/10/19/2 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 19.10.2021

Wynik
Data publikacji: 09.11.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/10/19/3 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Technolog. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 19.10.2021

Wynik
Data publikacji: 09.11.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/10/19/4 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Główny Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 19.10.2021

Wynik
Data publikacji: 09.11.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/10/19/5 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Główny Technolog. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 19.10.2021

Wynik
Data publikacji: 09.11.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/06/21/1 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 21.06.2021

Wynik
Data publikacji: 30.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/06/21/2 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 21.06.2021

Wynik
Data publikacji: 30.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/06/21/3 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Technolog. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 21.06.2021

Wynik
Data publikacji: 30.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/06/21/4 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Główny Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 21.06.2021

Wynik
Data publikacji: 30.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 2021/06/21/5 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Główny Technolog. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 21.06.2021

Wynik
Data publikacji: 30.06.2021

Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/1 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/2 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/3 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Technolog. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/4 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Głowny Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019


Zapytanie ofertowe nr 2019/11/08/5 w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Głowny Technolog ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 08.11.2019

Wynik
Data publikacji: 20.11.2019

Usługi

Usługa okablowania światłowodów specjalnych
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 29.03.2021
Informacja: Informujemy, iż przedłużamy czas na nadsyłanie propozycji wyceny usługi okablowania światłowodów specjalnych do końca dnia 12.04.2021 r.

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego
Załączniki:
Szacowanie
Data publikacji: 26.11.2020

Zapytanie ofertowe nr 2020/12/04/1 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest usługa okablowania światłowodów specjalnych
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie 
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 04.12.2020

Zapytanie ofertowe nr 2021/04/22/1 w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest usługa okablowania światłowodów specjalnych
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 22.04.2021

Wynik
Data publikacji: 06.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/02/15/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 27.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/02/15/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 27.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023//02/15/3 – Technolog
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 27.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/02/15/4 – Główny Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 27.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/02/15/5 – Główny Technolog
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 27.02.2023 r

Zapytanie ofertowe nr 2023/06/28/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2023 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 31.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/06/28/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2023 r.

Wynik

Zapytanie ofertowe nr 2023/06/28/3 – Technolog
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2023 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 31.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/06/28/4 – Główny Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2023 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 31.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/06/28/5 – Główny Technolog
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2023 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 31.07.2023 r.