Tworzymy

Technologię przyszłości
 
Światłowody najczęściej kojarzone są z zastosowaniami telekomunikacyjnymi. To one tworzą obecnie zasadniczą część infrastruktury przesyłającej informacje na duże odległości. Światłowodów używamy m.in. korzystając z Internetu, czy wykonując rozmowy telefoniczne, jednak ich możliwości są dużo większe. InPhoTech pracuje nad wykorzystaniem w pełni potencjału światłowodów w wielu obszarach naszego życia i pracy.

Poniżej znajdują się opisy kilku kluczowych technologii fotonicznych rozwijanych przez InPhoTech. Pracują nad nimi nasi technolodzy – zespół specjalistów z wielu dziedzin od zaawansowanej obróbki szkła, przez chemię, mechanikę, optykę, optoelektronikę po analizę danych i programowanie. Na bazie naszych technologii bazie tworzą dla Państwa rozwiązania, których celem jest zwiększenie efektywności Waszej produkcji, bezpieczeństwa Waszej infrastruktury oraz konkurencyjności Waszej firmy na rynku.

techno czuj mob

ROZŁOŻONE CZUJNIKI ŚWIATŁOWODOWE

W tej technologii cały światłowód staje się czujnikiem, który z bardzo wysoką precyzją może mierzyć różne parametry fizyczne na dużym obszarze. Zależnie od dobranych parametrów i rodzaju światłowodu, może być stosowany w miejscach, które dotąd były dla tradycyjnych czujników niedostępne (m.in. ze względu na ograniczoną przestrzeń, szkodliwe pole elektromagnetyczne, ryzyko iskrzenia, bardzo wysoką temperaturę, środowisko agresywne chemicznie czy radioaktywność).

 

JAK TO DZIAŁA?

Rozłożony czujnik światłowodowy może mierzyć m.in. temperaturę, odkształcenia, ciśnienie, a nawet dźwięk w swoim otoczeniu. Pomiar rozłożony, oznacza, że użytkownik jednocześnie otrzymuje informację o mierzonej wielkości dla każdego miejsca w światłowodzie niezależnie. W ten sposób możemy na przykład mierzyć temperaturę każdego centymetra bloku silnika lub odkształcenie każdego metra rurociągu i pokazywać, jak poszczególne wyniki rozkładają się na całym mierzonym obiekcie w czasie rzeczywistym. Możliwe jest nawet mierzenie kilku wielkości fizycznych jednocześnie tym samym czujnikiem. Dzięki temu jeden czujnik światłowodowy może zastąpić setki tysięcy konwencjonalnych czujników elektrycznych.

JAK TO ROBIMY?
Do pomiarów rozłożonych można używać zwykłego światłowodu telekomunikacyjnego. Pozwala to na rozszerzenie funkcjonalności istniejącej sieci teleinformatycznej poprzez wykorzystanie jej jako układu pomiarowego. Dużo większe możliwości w zakresie zasięgu, dokładności czy rodzaju pomiarów można osiągnąć dzięki zastosowaniu światłowodów specjalnych. Dzięki unikalnemu doświadczeniu i wiedzy ekspertów InPhoTech możliwe jest wytworzenie włókna światłowodowego, które pozwala na pomiar nietypowych wielkości fizycznych lub działanie w nietypowych warunkach.
Działanie czujnika opiera się na wprowadzaniu odpowiednio zmodulowanego światła do włókna i obserwowaniu sygnału powrotnego. Światło propagujące się światłowodem w niewielkim stopniu rozprasza się na niedoskonałościach struktury. Część energii rozproszonej w ten sposób wraca do źródła i jest rejestrowana.
Temperatura, odkształcenie, ciśnienie i inne czynniki zewnętrzne wpływają na zmianę właściwości optycznych światłowodu, a więc i na sposób propagacji światła. Obserwując tak zmodyfikowane, rozproszone światło możemy mierzyć zaistniałe zmiany. Odpowiednie przetworzenie tak uzyskanych danych pozwala na bardzo dokładny pomiar warunków otoczenia.
 
Przykładami zastosowania takich czujników są m.in. systemy FOPTEC i DTS.
techno coat mob

ŚWIATŁOWODY Z POKRYCIAMI METALOWYMI

Ekstremalne warunki wymagają ekstremalnie wytrzymałych rozwiązań. Światłowody pokryte metalami umożliwiają transfer informacji i monitoring parametrów w najbardziej wymagających środowiskach, często dotąd niedostępnych dla standardowych rozwiązań.

JAK TO DZIAŁA?
Standardowe światłowody pokrywane są powszechnie polimetakrylanem metylu. Tworzywo to nie jest odporne zarówno na wysokie temperatury, jak i na agresywne środowisko chemiczne. Dlatego też opracowaliśmy serię pokryć światłowodowych cechujących się odpornością na niekorzystne warunki (temperatura powyżej 300°C, promieniowanie wysokoenergetyczne, stężone kwasy, zasady, utleniacze i reduktory) oraz zwiększoną wytrzymałością mechaniczną.
Tak spreparowane włókna, charakteryzujące się doskonałymi parametrami optycznymi, świetnie sprawdzają się jako kluczowe komponenty czujników rozłożonych czy odpornych łączy teleinformatycznych w instalacjach przemysłu ciężkiego, chemicznego, a także kosmicznego.

JAK TO ROBIMY?
Dział badawczo-rozwojowy InPhoTech opracował unikalną technologię pokrywania światłowodów metalami w celu podniesienia ich odporności i wytrzymałości. Proces pokrywania szklanego włókna metalem, czyli materiałem skrajnie różnym, wymaga ostrożności i bardzo wysokiej precyzji – przypomnijmy, że światłowód jest cieńszy od ludzkiego włosa. Dzięki jego opanowaniu nasi specjaliści mogą pokrywać metalami dowolne rodzaje światłowodów.
 
Więcej informacji na ten temat: HERO Fiber.
techno spec mob

ŚWIATŁOWODY SPECJALNE

Standardowe światłowody znajdują powszechne zastosowanie w telekomunikacji. Jednak transmisja sygnału w sieciach teleinformatycznych to tylko jedna z wielu możliwości wykorzystania włókien optycznych. Odpowiednio dostosowane włókno światłowodowe (światłowód specjalny) może służyć np. do pomiarów, zasilania laserów czy wykrywania niebezpiecznych substancji. Światłowody specjalne można zaprojektować i wytworzyć na wiele sposobów, ich produkcja jest prawie takie elastyczna jak one same. Dzięki różnym domieszkowaniom, mikrostrukturom, modyfikacjom, gatunkom szkła możemy stworzyć włókna, które „zagrają” nam jak tylko chcemy.

JAK TO ROBIMY?
Fizycy pracujący w naszej firmie za pomocą specjalistycznych programów przeprowadzają niezbędne analizy numeryczne i symulacje, by na ich podstawie stworzyć projekty włókien światłowodowych do różnych zadań. Dzięki kombinacjom domieszkowania szkła, geometrii oraz struktury wewnętrznej możliwe jest uzyskanie włókien o możliwościach nieosiągalnych dla standardowych światłowodów.

JAK TO DZIAŁA?
Specjalne właściwości dyspersyjne, niewrażliwość lub wręcz przeciwnie – niezwykła wrażliwość na niektóre parametry, wiele kanałów transmisyjnych – to tylko niektóre cechy naszych światłowodów. Poniżej przedstawiamy niektóre ich zastosowania:
 
Czujniki dla przemysłu
Dzięki zastosowaniu specjalnych specjalnie projektowanych światłowodów możliwy jest pomiar m.in. temperatury, naprężeń, wibracji czy ciśnienia z jeszcze większą dokładnością i w niedostępnych dotąd warunkach.
Zastosowanie światłowodów wielordzeniowych w połączeniu z odpowiednimi technikami analizy sygnału pozwala z kolei na detekcję kształtu, czyli odczytywanie bieżącego kształtu i położenia obiektu, do którego włókno zostało przymocowane. Takie rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie na przykład w systemach sterowania robotów przemysłowych lub w czujnikach pokładowych nowoczesnych samolotów.
Więcej informacji o naszych czujnikach.
 
Telekomunikacja
Specjalnie projektowane światłowody wielordzeniowe znajdują swoje zastosowanie w telekomunikacji, pozwalając na kilku lub nawet kilkunastokrotne zwiększenie przepustowości danych w pojedynczym światłowodzie przy zachowaniu standardowych wymiarów. Kablem o zwyczajnej średnicy może w ten sposób przesyłać wielokrotnie więcej danych, oszczędzając miejsce w zatłoczonych studzienkach telekomunikacyjnych.
Naszym flagowym produktem dla telekomunikacji jest IPT-CORE.
 
Kosmos
Wykorzystanie światłowodów w kosmosie było dotychczas ograniczone ze względu na możliwość ich uszkodzenia pod wpływem promieniowania występującego w przestrzeni kosmicznej. Dzięki zastosowaniu specjalnych domieszek do szkła, z którego powstaje włókno, możliwe jest stworzenie światłowodu odpornego na szkodliwe skutki promieniowania. Wykorzystanie takich światłowodów oraz światłowodowych komponentów opracowywanych przez InPhoTech pozwala na zastąpienie nimi kabli elektrycznych, a dzięki temu zmniejszenie wagi i zwiększenie sprawności systemów pokładowych.
Więcej na ten temat znajdą państwo tutaj.