Projekty: „Przeprowadzenie procedur patentowych dla wynalazku z obszaru czujników falowodowych" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (2)

 ue parp ipt

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R
Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej
Projekt: „Przeprowadzenie procedur patentowych dla wynalazku z obszaru czujników falowodowych"

Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 747 851,00    PLN
Kwota dofinansowana: 320 525,00 PLN

Celem projektu jest uzyskanie ochrony przemysłowej dla opracowanego wynalazku - czujnika falowodowego. Spodziewanym wynikiem realizacji projektu będzie wiązka patentów w wybranych krajach europejskich oraz USA, Japonii, Chinach, Korei Płd. i Australii.

Szacowania dotyczące projektu

Zapytania dotyczące projektu