Projekty: „Przeprowadzenie procedur patentowych dla wynalazku z obszaru czujników falowodowych" - ZAPYTANIA DOT. PROJEKTU

 ue parp ipt

 

Zapytanie ofertowe nr 2019/05/09/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku pod roboczym tytułem „czujnik falowodowy”.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 09.05.2019

Wynik
Data publikacji: 18.05.2019