Projekty: „Przeprowadzenie procedur patentowych dla wynalazku z obszaru czujników falowodowych" - SZACOWANIA DOT. PROJEKTU

 ue parp ipt

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego usług niezbędnych do realizacji projektu „Przeprowadzenie procedur patentowych dla wynalazku z obszaru czujników falowodowych” w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi: 

Szacowanie
Data publikacji: 30.04.2019