Projekty: „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”

 

FE POIR poziom pl

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2. Oś Priorytetowa: Wsparcie Otoczenia i Potencjału Przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Projekt: „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 48 806 400,00 zł
Kwota dofinansowana: 15 843 200,00 zł

Celem projektu jest utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji. Wiodącą Krajową Inteligentną Specjalizacją, w którą wpisuje się niniejszy projekt jest KIS 18: „Optoelektroniczne systemy i materiały”. Rezultatem Projektu będzie opracowanie i wdrożenie na rynek nowych produktów i technologii w zakresie światłowodów specjalnych. Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe będą skupione wokół trzech obszarów badawczych: telekomunikacji nowej generacji, innowacyjnych czujników światłowodowych oraz nowoczesnych źródeł światła.

http://mapadotacji.gov.pl/

Zapytania dotyczące projektu

Szacowania dotyczące projektu

Postęp prac