Projekty: "Innowacyjny zasobnik bateryjny dla pojazdów elektrycznych i banków energii o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa zapobiegający awariom i samozapłonowi oraz umożliwiający wydłużenie czasu życia dzięki precyzyjnemu pomiarowi rozkładu temperatury

2022 ncbr pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Projekt: Innowacyjny zasobnik bateryjny dla pojazdów elektrycznych i banków energii o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa zapobiegający awariom i samozapłonowi oraz umożliwiający wydłużenie czasu życia dzięki precyzyjnemu pomiarowi rozkładu temperatury ogniw baterii

Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Cel projektu: Celem Projektu jest opracowanie światłowodowego systemu precyzyjnego pomiaru w czasie rzeczywistym poziomu i dynamiki zmian rozkładu temperatury wewnątrz zasobnika bateryjnego. Pozyskiwane dane zwiększą precyzję pracy i szybkość reakcji systemu zarządzania zasobnikiem energii oraz systemu zarządzania temperaturą baterii wydłużając jej czas życia. Jednocześnie umożliwią predykcję niebezpiecznych awarii, poprzez szybkie wykrywanie gradientu przyrostu temperatury.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU:

  • WYNAJMY
  • MATERIAŁY
  • ZATRUDNIENIA
 
WYNAJMY

Zapytanie ofertowe nr 2022/11/22/1 - wynajem długoterminowy aparatury badawczo-rozwojowej do wykonywania krótkozasięgowych pomiarów przestrzennych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 - Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 22.11.2022 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 02.01.2023 r.

ZATRUDNIENIA

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/30/1 - Młodszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 07.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/30/2 - Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 07.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2023/01/30/3 – Starszy Specjalista ds. badawczych
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2023 r.

Wynik
Data publikacji: 07.02.2023 r.

MATERIAŁY

Zapytanie ofertowe nr 2022/11/22/2 - zakup materiałów  do badań, prac rozwojowych oraz do budowy urządzeń, prototypów
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4 - Potwierdzenie braku wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Data publikacji ogłoszenia: 22.11.2022 r.