Projekty: Projekt „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek” - SZACOWANIA DOT. PROJEKTU

 ue mazowsze ipt

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówień dotyczących usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu „Opracowanie układu so zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek” w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi/dostawy.

Załączniki:

Szacowanie dotyczące wynajmu specjalistycznej aparatury – linii FCVD
Data publikacji ogłoszenia: 07.08.2017 r.

Szacowanie dotyczące dostawy materiałów ekspoloatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.
Data publikacji ogłoszenia: 27.10.2017 r.

Szacowanie dotyczące dostawy soczewek wzorcowych i wzorcowych płytek płaskorównoległych.
Data publikacji ogłoszenia: 27.10.2017 r. 

Szacowanie dotyczące dostawy materiałów optoelektronicznych do prac badawczych.
Data publikacji ogłoszenia: 01.12.2017 r.