Projekty: "Zakup specjalistycznego modułu do szerokopasmowej charakteryzacji elementów i urządzeń fotonicznych jako możliwość świadczenia usług B+R na światowym poziomie”

 

ue lublin ipt

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Projekt: „Zakup specjalistycznego modułu do szerokopasmowej charakteryzacji elementów i urządzeń fotonicznych jako możliwość świadczenia usług B+R na światowym poziomie”
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 4 895 400, 00 PLN
Kwota dofinansowana: 2 786 000, 00 PLN

Celem projektu jest poszerzenie oferty firmy InPhoTech o możliwość realizacji usług z zakresu charakteryzacji nowatorskich elementów opartych na światłowodach.W ostatnich latach firmy rozwijające nowe elementy telekomunikacyjne zaczynają coraz bardziej odchodzić od standardów, m. in. w kontekście stosowanych długości fali. Jednocześnie testowanie tych nowych elementów wymaga odejścia od standardów w metodologii pomiaru oraz używanego sprzętu, co sprawia spore problemy podmiotom z branży telekomunikacyjnej. Z kolei w dziedzinie nietelekomunikacyjnych zastosowań światłowodów większość ośrodków charakteryzujących elementy optyczne wyposażona jest w sprzęt dostosowany do potrzeb telekomunikacyjnych. Zautomatyzowany układ źródeł światła połączony z know-how firmy InPhoTech pozwoli na pomiar funkcjonalności elementów bazujących na optyce światłowodowej nowej generacji w bardzo szerokim zakresie długości fali.

 http://rpo.lubelskie.pl/

http://mapadotacji.gov.pl/

Szacowania dotyczące projektu

Zapytania ofertowe dotyczące projektu