Projekty: " Przeprowadzenie procedur patentowych dla wynalazku z obszaru czujników światłowodowych"

parp

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 747 851.00 PLN
Kwota dofinansowana: 320 525.00 PLN
Cel projektu: Celem projektu jest uzyskanie ochrony dla opracowanego wynalazku, którym jest czujnik światłowodowy. Na podstawie doświadczenia, analiz rynku oraz rozmów z potencjalnymi klientami Wnioskodawca uznał 22 kraje za najbardziej strategiczne (m.in. Australię, Chiny, Japonię, Koreę Płd., USA Norwegię, Szwajcarię oraz część krajów UE).

SZACOWANIA
Szacowanie 
Data publikacji: 15.12.2021
Szacowanie
Data publikacji: 23.12.2021 

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU
Zapytanie ofertowe nr 2021/12/31/1 w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Przedmiotem oferty jest realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku metoda pomiaru parametru i światłowodowy system pomiarowy.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Data publikacji: 31.12.2021