Projekty: „Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z przesyłem bezprzewodowym uzyskanych danych do systemów informatycznych” – NORMAN - SZACOWANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

 ncbr ue fundusze bk

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego usług niezbędnych do realizacji projektu„Opracowanie i wdrożenie technologii pomiaru temperatury szyn zabudowanych w torach z przesyłem bezprzewodowym uzyskanych danych do systemów informatycznych” – NORMAN w ramach Działania 4.1 – Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawianie szacowanych ofert cenowych na poniższe usługi: 

Szacowanie na materiały elektroniczne
Data publikacji 14.08.2019