"Wieczór odkrywców" z InPhoTech

Zostaliśmy ponownie zaproszeni przez redaktorów radiowej Jedynki do rozmowy na temat fotoniki światłowodowej (link). "Wieczór odkryców" to audycja, która przed swoimi słuchaczami odkrywa tajniki nowoczesnych technologii i zaznajamia ich z pasjonującym światem nauki.

Prowadzący audycję, Krzysztof Michalski pytając o nasze światłowodowe rozwiązania nawiązywał do demonstracji, które miały miejsce w marcu br. na konferencji w Ministwerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Grupa InPhoTech zaprezentowała wówczas przed szanownymi gośćmi, z Panią Minister Jadwigą Emilewicz na czele, bardzo szeroką gamę produktów będących odpowiedzią na różne potrzeby przemysłu m.in. medycznego, lotniczego czy ciężkiego. 

Do rozmowy zaproszona została również nasza koleżanka z Klastra Fotoniki i Światłowodów, Spcjalista ds. Projektów Edukacyjnych. Monika opowiedziała m.in. o prowadzonej przez nas wspólnie misji edukacyjnej, której celem jest zainteresowanie młodzieży z liceów i techników technologią światłowodową. 

20190715 radio