Współpraca Ramowa z ZUT

Z nieskrywaną radością informujemy, że we wrześniu br. podpisaliśmy Umowę Ramową o Współpracy z Wydziałem Elektrycznym ZUT w Szczecinie, w którym uczestniczyli m.in. JM Rektor dr. hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Dziekan WE dr. hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT oraz Prezes InPhoTech Sp. z o. o. dr. hab. inż. Tomasz Nasiłowski zwieńczone podpisaniem dokumentów odbyło się… wirtualnie co, jak sądzimy, dodatkowo podkreśla nowoczesny charakter naszej współpracy.

Wspólnie z WE ZUT planujemy rozwijać technologie fotoniki światłowodowej, promować tę naukę wśród studentów, wspierać w tym zakresie absolwentów. Zależy nam na unowocześnieniu treści kształcenia zgodnie z postępami świata nauki i techniki, zachęcaniu młodych naukowców do wykonywania własnych badań i docenianiu ich wysiłku. Szczególny nacisk będziemy kłaść na rozwój telekomunikacji oraz idei Internetu Rzeczy, czy Przemysłu 4.0 wspartych naszymi technologiami.

W spotkaniu wzięli udział również Prorektor ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, Prodziekan ds. organizacji i rozwoju WE dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT, Kierownik KTiF prof. Ewa Weinert-Rączka, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu w InPhoTech Sp. z o.o. Tadeusz Tenderenda oraz dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT.

20200918 zut